agenda

In deze agenda vind je activiteiten die georganiseerd
worden om mensen uit verschillende culturen bij elkaar te brengen.

Zonodig vraagt de redactie nadere informatie
voordat jouw agendapunt geplaatst wordt.
Wij streven er naar binnen vijf werkdagen jouw agendapunt te plaatsen.

Welkom bij Stichting Maandeeq
Stichting Maandeeq zet zich in om de maatschappelijke positie van diverse gemeenschappen te bevorderen.

Met verschillende activiteiten, sociale begeleiding en voorlichtingen willen wij mensen klaar stromen voor de maatschappij.

Om de mensen dichterbij elkaar te brengen, organiseert de stichting verschillende activiteiten met als doel de verschillende culturen bij elkaar brengen.